POLGRAND Sp. z o.o. Kancelaria Podatkowa

Kancelaria Podatkowa "POLGRAND" Sp. z o.o. zapewnia kompleksową opiekę w zakresie szeroko pojętej księgowości. Posiadamy bogate doświadczenie i dużą znajomość procedur prawno-podatkowych, zapewniamy wsparcie na każdym etapie działalności przedsiębiorstwa, dostosowujemy swoje usługi dla potrzeb Klientów. Powierz nam formalności, a przekonasz się jak łatwe i przyjemne może być efektywne prowadzenie działalności.

Adres siedziby

Adres korespondencyjny

 • Adres:
  Słowackiego 48/2
  81-392 Gdynia
 • Tel.: 586210111 mobile +48.502167652

Oferta

Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie spraw rachunkowych, finansowych oraz gospodarczych. Pomagamy w założeniu przedsiębiorstwa oraz na każdym następnym etapie prowadzenia działalności firmy. Obsługujemy również osoby, które nie posiadają własnej działalności gospodarczej.

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!

 

Usługi księgowe

 

Prowadzimy:

 • księgi handlowe,
 • podatkową księgę przychodów i rozchodów,
 • rejestry sprzedaży i zakupów dla celów podatku od towarów i usług,
 • ewidencję przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego,
 • ewidencje środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia.

 

Sporządzamy:

 • miesięczne deklaracje podatkowe PIT, CIT, VAT
 • roczne zeznania podatkowe
 • roczne sprawozdania finansowego do KRS i US
 • wnioski do Krajowego Rejestru Sądowego
 • informacje statystyczne GUS dla podstawie danych wynikających z prowadzonych urządzeń księgowych
 • wnioski o refundację składek ubezpieczeniowych w PFRON

 

Usługi kadrowo-płacowe

 

W ramach kompleksowej obsługi Klientów w zakresie obsługi płac oferujemy:

 • rozliczenie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne Klienta, osób z nim współpracujących i pracowników,
 • sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych i przekazywanie ich drogą elektroniczną do Zakładów Ubezpieczeń Społecznych,
 • rozliczanie i sporządzanie deklaracji dla celów podatków od wynagrodzeń.

 

Doradztwo

Oferujemy profesjonalne doradztwo w zakresie spraw związanych z rachunkowością, księgowością i finansami. Naszą misją jest uczynienie prowadzenia działalności gospodarczej procesem łatwym i przynoszącym wymierne korzyści.

Sporządzamy analizy i raporty stanowiące diagnozę stanu obecnego firmy oraz wytyczającego nowe strategie dalszej działalności przedsiębiorstwa.

 

Ubezpieczenie i polityka RODO

Jesteśmy ubezpieczeni w pełnym zakresie świadczonych usług, aby chronić i zabezpieczyć od wszelkich ryzyk powierzone nam przez Klientów sprawy finansowo-gospodarcze.  

Posiadamy wdrożoną i aktualizowaną politykę ochrony danych osobowych zgodnie z RODO.

 

W celu prawidłowego wykorzystania udostępnionego na stronie formularza kontaktowego informuję, iż zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016):

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest "POLGRAND" Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-392) przy ul. Słowackiego 48/2 adres e-mail: polgrand@polgrand.pltel. 58 621 01 11, kapitał zakładowy: 267.000,00 zł
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora,
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt,
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres przedawnienia roszczeń lub odpowiednio przez okres uzasadniony koniecznością przechowywania dokumentacji księgowej zgodnie z przepisami prawa,

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu.

Formularz kontaktowy

  ___  __  __  ____   ___ 
 / _ \ \ \ / / / __ \  / _ \ 
 | | | | \ V / | | | | | | | |
 | | | |  > <  | | | | | | | |
 | |_| | / . \ | |__| | | |_| |
 \___/ /_/ \_\ \___\_\ \___/